Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte
Johannes Eck
Fructus germinis Lutherani - Die Früchte der Lutherischen Aussaat

Verfaßt zwischen dem 04-09-1525 und 30-09-1525.

Kurze Darstellung des Bauernkrieges für Kg. Heinrich VIII. von England ( = METZLER Nr 52)
BALAN 545 - 549, Nr 258:
Am
30-09-1525 von Eck an Gian Matteo Giberti, Bischof von Verona versandt


FRUCTUS GERMINIS LUTHERANI.

Rusticis rebellantibus in Marchionatu Burgaro, occuparunt oppida Leipheim, et Grietzburg: quarto Aprilis ligae exercitus eos invadit ex utraque parte Ripae, et profligat: Joannes Jacobus plebanus Capitaneus, cum aliis septem capitibus seditionis medio itinere inter Leipheim, et Ulmam decollatus est, caesi sunt, et submersi 3700.

Quo audito rebelles in Baltringen, et Schimelberg dispersi sunt: subsecuta liga XII. Aprilis comprehendit plures captos, et prope Wrtzach in loco paludoso occidit 1500.

Cuneum Algoiorum, et eorum qui accolunt lacum liga volebat profligasse sed interventu Senatus Uberlingensis, et Ravenspurgensis, ac Comitum de Montfort, res in pacem mutata, quam accolae lacus servarunt, Algoii non item.

Rebellionem parant XV Aprilis rustici circa Winsperg: missus illuc Comes de Helffenstein Ludovicus a regimine Ducali, a rusticis dolose circumventus, cum XXIII nobilibus atrociter occiditur. Totus Ducatus in rebellionem conspirat, liga eos insequitur, et exercitum rusticorum attingit inter Bebling, et Scudelfingen ultra Herrenbergam, et XII Maii eos sine difficultate cedit: occisi sunt 6465.

Liga progressa in Vallem Winsperg, fugatis reis oppidum exustum est 18 Maii, cum quinque villis, occisi 400, et sic totum Ducatum ad obedientiam Archiducis reduxit.

Rebellarunt rustici Palatino Electori, qui XXIII Maii exiit Heidelbergam ad Priuram,, recepit pagos Rottenburg, Kislaro cum aliis. Mals incendit, 28 decollavit. XXV Maii accepit Bruxellam, novem decollavit.

Vigesimaoctava Maii recepit Neckersolm, et undecim decollavit, duo erant Sacerdotes, et unus Apostata; ibi exercitus ligae convinctus fuit Archiepiscopo treverensi, et Palatino 29 Maii: aderat et Episcopus Herbipolensis, cuius subditi rebellantes 23 Aprilis cum omnibus oppidis, et arcibus (tribus demptis) exuerant; Vigintritia Monasteria combusserant, et 146 arces in Herbipoli, et Bamberga. Trigesima Maii exercitus venit ad Nevenstat, et paucis decollatis festinatum est eo die ad Oringen. XXXI Maii exercitus tendebat versus Tabecum persequens rusticos fugientes. Prima Junii exercitus traiecit Tabecum, et rustici montem subeunt prope Kungshofen. Secunda Junii invaduntur a liga, et in monte, et in nemore vicino, ad quod confugerant cesi sunt, capta tormenta in rhedis 42 capti rustici; perierunt 6300.

Obsederant 26000 rusticorum Arcem Herbipoli, miserant in succursum rusticis adventantibus; et iam cesis octomillibus rusticorum quarta Junii liga eos invadit in Tribelstat, et arce diruta Ingelstat, ac nemore; interfecti sunt 5000.

Liga recepit Herbipolim sexta Junii, plures decollati, alii variis poenis affecti sunt, et Episcopus restitutus, deinde liga profiscitur ad Bambergam, Episcopum restituit, duodecim decollavit - 15. Junii Halsz pagum incendit, et mulctatis passim opidulis 23. Junii liga recessit per Forcheim, et prima Julii venit ad planitiem Danubis prope Lahingen, et Gundelfingen, motura cladem Algois et Rusticis in Ilertal, Gintztal, Mindeltal.

Palatino agente in exercitu ligae, rebellant sui circa Wormatiam, unde cum Archiepiscopo Treverensi, et Frobenio de Hutten accelerat, ut rebellionem comprimat. 23. Julii ante Pfederszheim conflicitt cum rusticis, illis partim cesis, partim fugientibus, mane tormentis aggressus oppidum, hora X (iactis plus 263 tormentorum) recepit; decollati sunt in oppido sexaginta in monte S. Georgii 46 Dominico diee et 28. Junii 21 decollati sunt: occisi sunt vespere et mane ante oppidum, et in monte Sancti Georgii 3900.

Vigesimanona Junii vertit exercitum versus Neustat Amhartt, ubi decem decollavit; perrexit deinde versus Wissemburgum.

Frobenius auten de Hutten ad Moguntiam cum equitatu, et Episcopo Argentinensi locumtenente se contulit, nam et illi 26. Aprilis rebellaverant et articulos quosdam extorserant, ac Rinckaviamm ad seditionem impulerant. Prima Junii ingressi sunt Moguntiam, capti sunt sexagintaduo, postea exiverunt undecima Julii ad Rinckaviam et decollati fuerunt 54 et privilegiis et armis exuti, ac magna pecunia mulctati et arcem iussi edificare.

Algoii rebellantes Episcopo Augustensi, Prelati et nobilibuss, saepe minati sunt irruptionem in Bavariam per lacum: plura enim monasteria diripuerunt et incenderunt, similiter et arces nobilium et praelatorum, unde Duces Bavariae compulsi sunt habere exercitum collimitium qui rusticos reprimeret, abigeret pecora, pagos incenderet: sparsim occisi sunt 600.

Positus est et Diepoldus de Stein cum trecentis equitibus et mille peditibus in Wissenhorn,, ut insolentiam rusticorum impediret, qui successive plures rusticos occidit. Villas in valle Rot et Ilerae incendit ac Baltzhausen et Seinetzhausen cum pluribus aliis in Mindeltal; creduntur sparsim occisi 1500.

Missus fuit 14. Julii ad Meminge ad compescendam rebellionem plebis contra senatum, ubi antiqua sacra restituit, tres decollavit, aliis primoribus rebellionis et predicatore fuga elapsis, qui rusticos et Algoios comitarunt ad obsidendum oppidum et venerunt 9000 rusticorum; sed egregie defensum est per Diepoldum contra plebem et rusticos. Intellecto autem adventu ligae solverunt obsidionem XXV. Junii.

Rebellant rustici 22. Aprilis Episcopo Eistettensi et aliis collimitiis, occupant castrum Messing et oppidum Greding. Prima Maii supervenit Fridericuss Fr. Palatinus et equitatus Bavaricus. Unde rustici timore dilapsi sunt et ad gratiam et iustitiam recepti, decollatii sunt tresdecim secunda Maii. Tertia postea Ingolstadii plures capti. Bohemi pedites plures rusticoss ante cognitam pacem occiderunt 150.

Subditii Marchionis Brandeburgensis et comitum de Ottingen rebellant in Rhetia, sed sedatur et dissimulatur rebellio.

Decimanona Aprilis fortius rebellant et Comitem Ludovicum capiunt. Septima Maiii equitatus Marchionis in eos irruit et cedit. Interfecti sunt 3500.

Fuga dilapsi incendium novum parant in Elvangenn, sed vicini de liga contractis undique copiis Duce Reuchardo de Nienech rusticos vincunt praelio, decimooctavo Maii oppidum receptum est et praeposito restitutum ac reducta antiqua sacra. Decollati vigintitres. Caesi 436.

In Marchionatu Brandeburgensi superiori passim rustici et saepe moliebantur rebellionem: obsederunt oppidum Neustat 24 Maii. Equitatus eius exivit Marcktelszpach ad Ipsen, rusticos occidit passim, villas incendit. In Ips decem decollati. Secunda Junii venit in Leuterszheim, quinque decollavit, turres et moenia destrui fecit, septuaginta civibus in Hitzinge oculos erui iussit; passim decollati multi; pluribus digiti duo dissecti, occisi toto tempore, circa 2000.

Alsates rebellant Archiduci Austriae, Episcopo Argentinensi et Comitibus etc. et subditos quoque Lotharingi ad rebellionem provocant, unde exercitus Lotharingi decimaoctava Maii vespere invadit et vincit rusticos in Aupstein. Decimanona Maii rusticos fundit in Tabern. Vigesima Maii inter Jambach et Strorreiler denuo profligat rusticos; aggeremm quoque proximum, interfecto praesidio imposito occupat, et passim rusticos obvios iugulat. Perierunt in his cladibus ultra 2600.

In Buchonia rebellant rustici abati Fuldensi et nobilibus; eos cedit et reprimit Lantgravius Hassiae: desiderati sunt ultra 2000.

In Thuringia rebellant rustici, Monasteria et arces nobilium diripiunt, authore Thoma Mintzer plebano in Frankenhusen. Supervenere Joannes et Georgius Duces Saxoniae, Ericho Brunsviensiss et Philippus Lantgravius Hassiae. 15 Maii rusticos conficiunt, pluribus captis, Thomas Mintzer modicum assatus et deinde decollatus est. Confessi sunt captivi propositum eorum fuisse Principes omnes et nobiles occidendi, perierunt in ea clade ultra 7000.

Progressus exercitus contra Molhausen, ubi erant auctores criminis; occupato oppido, antiqua sacraa et clerus restitutus est, armis omnibus et tormentis bellicis exuti cives, solverunt ducibuss 40000 florenos et singulis annis pendant 1500 florenoss et principibus permittant omnes pagos quousque redemerint cum 80000 florenis.

In Algoia exercitus ligae 3 Julii a Danubio contra Algoios progreditur et ascendit per vallem Chamlach ubi substitit per octo dies in Wattenweiler; inde versus Memingen iter dirigit: rustici vero in dies augent exercitum et aa facie ligae fugiunt usque ad flumen Luibus ubi montem subeunt conflicturi; subsecuta liga bombardis eos aggreditur vesperi; territi rustici diffugierunt, unde sequenti die 13 Julii ad gratiam et iustitiam recepti sunt, pluribus passim in itinere et in monte occisis; perierunt 1400.

Obsederant subditi Archiepiscopi Saltzburgensis arcem ipsius, qui diu frustra petiit auxilium a Liga, nemo enim ei succurrit nisi Ludovicus Dux Bavariae, qui septingentos equites statim in confinia duxit. Georgius de Fronsperg clarissimus belli dux collegit militem, sed tardius eum Lantspergii expectavit; tandem soluto exercitu ligae accelerat Saltzburgum, quod primo impetu dum capere tardat, rustici interius audaciores factifortius resistunt. At dum Liga Episcopum in sui protectionem accepisset, constituto Duce Ludovico Bavaro Capitaneo, rustici timore perculsi gratiam petierunt; sicque, pace firmata et restituto episcopo, exercitus solutus est quarto Septembris.

DIE FRÜCHTE DER LUTHERISCHEN AUSSAAT:

Beim Aufstand der Bauern in der Markgrafschaft Burgau besetzten diese die Städte Leipheim und Griesburg; am 4. April überfiel sie das Heer der Liga und vertrieb sie von beiden Ufern der Donau; JOHANNES JAKOB, der Anführer des Pöbels, wurde mit weiteren sieben Häuptern des Aufstands auf der Straße zwischen Leipheim und Ulm enthauptet; sie wurden getötet und ertränkt:....insgesamt dreitausensiebenhundert Mann.

Das Gerücht sagt, daß die Rebellen in Baltringen und Schimmelburg zerstreut wurden; die nachrückende Liga machte am 12. April zahlreiche Gefangene und tötete bei Wirzach in sumpfigem Gelände...eintausendfünfhundert Mann.

Den Schlachtkeil der Allgäuer und der Bewohner des Bodenseeufers wollte die Liga eigentlich in die Flucht geschlagen haben; aber auf Intervention des Rates von Überlingen und Ravensburg und der Grafen von Montfort wurde die Sache in einen Friedensschluß umgewandelt, den die Bodenseeleute bewahrt haben, nicht aber die Allgäuer.

Am 15. April bereiteten die Bauern gegen Weinsberg den Aufstand vor: der dorthin gesandte Graf von Helfenstein, LUDWIG, aus herzoglichem Hause, wurde von den Bauern listig eingekreist und zusammen mit dreiundzwanzig Adligen grausam ermordet. Das ganze Herzogtum hatte sich verschworen: die Liga verfolgte sie und traf auf das Bauernheer zwischen Böblingen und Sindelfingen hinter Herrenberg; am 12. Mai wurden sie ohne Schwierigkeit geschlagen; getötet wurden sechstausendvierhundertfünfundsechzig Mann.

Die Liga rückte ins Tal von Weinsberg vor; nachdem die Schuldigen in die Flucht geschlagen waren, wurde die Stadt am 18. Mai niedergebrannt zusammen mit fünf Landsitzen; getötet wurden vierhundert Mann: auf diese Weise wurde das ganze Herzogtum unter die Herrschaft des Erzherzogs zurückgeführt.

Es rebellierten die Bauern gegen den Pfalzgrafen, der am 23. Mai Heidelberg nach Priura verließ. Er setzte Mals in brand und ließ achtundzwanzig Mann enthaupten. Am 25. Mai nahm er Bruchsal ein und ließ neun Mann enthaupten.

Am 28. Mai eroberte er Neckarsulm zurück und ließ elf Mann enthaupten: zwei waren Priester, einer ein Apostat. Dort verbündete sich das Heer der Liga mit dem Trierer Erzbischof und dem Pfalzgrafen am 29. Mai: hinzu kam der Würzburger Bischof, dessen rebellierende Untertanen am 23. April alle Städte und Burgen (außer dreien) weggenommen hatten; sie hatten dreiundzwanzig Klöster verbrannt, dazu einhundertsechsundvierzig Burgen in Würzburg und Bamberg. Am 30. Mai gelangte das Heer nach Neverstadt, und nach wenigen Enthauptungen eilte man am selben Tag nach Ohringen. Am 31. Mai wandte sich das Heer in Verfolgung der fliehenden Bauern gegen Tabeck. Am 1. Juni drang das Heer in Tabeck ein, und die Bauern zugen sich auf die Anhöhe von Kungshofen zurück. Am 2. Juni wurden sie von der Liga belagert und wurden auf der Anhöhe und in einem benachbarten Hain, in den sie geflohen waren, getötet; nachdem ihnen die Waffen weggenomen worden waren, wurden zweiundvierzig Bauern in Rheda gefangen, und es starben sechstausenddreihundert.

Sechsundzwanzigtausend Bauern hatten die Feste von Würzburg belagert: sie waren den dortigen Bauern zur Hilfe geschickt wurden. Nachdem schon am 4. Juni achttausend Bauern gefallen waren, bedrängte sie die Liga in Tribelstadt, und nach Zerstörung der Burg in Ingelstadt und eines Haines wurden fünftausend getötet.

Die Liga nahm Würzburg am 6. Juni ein; viele wurden enthauptet, andere anderweitig bestraft; der Bischof wurde wiedereingesetzt. Daraufhin stieß die Liga nach Bamberg vor, setzte den Bischof wieder ein, enthauptete zwölf Männer. Am 15. Juni zündete man den Gau Hals an, und nachdem überall die kleinen Städte verwüstet worden waren, stieß die Liga am 23. Juni über Forchheim vor und gelangte am 1. Juli auf die Donauhochebene bei Lauingen und Gundelfingen und brachte den Allgäuern und Bauern im Illertal, Günztal und Mindeltal eine Schlappe bei.

Als der Pfalzgraf beim Heer der Liga weilte, rebellierten die Seinen bei Worms: er eilte zusammen mit dem Trierer Erzbischof und FROBEN VON HUTTEN herbei, um die Rebellen niederzuschlagen. Am 23. Juni kam es zur Schlacht mit den Bauern, von denen ein Teil getötet wurde, ein Teil floh. Frühmorgens griff das Heer die Stadt an; um zehn Uhr (nach Abfeuern von zweihundertdreiundsechzig Geschossen) nahm es sie ein. In der Stadt wurden sechzig Mann auf dem St. Georgsberg enthauptet, sechsundvierzig am Sonntag, und am 28. Juni einundzwanzig. Am Abend und morgens wurden vor der Stadt und auf dem St. Georgsberg dreitausendneunhundert Mann getötet.

Am 29. Juni wandte er das Heer gegen Neustadt am Haardt, wo er zehn enthaupten ließ; dann rückte er gegen Weißenburg.

FROBEN VON HUTTEN aber begab sich mit seiner Reiterei nach Mainz, wo der Bischof von Straßburg die Stellung hielt, denn auch dort wurde am 26. April rebelliert, waren gewisse Artikel abgetrotzt und Rinckau zum Aufstand aufgehetzt worden. Am 1. Juni drangen die Truppen in Mainz ein; gefangen wurden zweiundsechzig Mann. Danach zog das Heer nach Rinckau, wo vierundfünfzig Mann enthauptet und der Rest seiner Privilegen und Waffen beraubt wurde. Sie wurden um Geld erpreßt und gezwungen, die Burg wieder aufzubauen.

Die Allgäuer, die gegen den Bischof von Augsburg, die Prälaten und Adligen rebellierten, hatten oft mit dem Eindringen nach Bayern über den Bodensee gedroht: sie beraubten viele Klöster und setzten sie in Brand, ähnlich auch Burgen des Adels und der Prälaten. Daher wurden die Herzöge von Bayern gezwungen, ein Grenzheer aufzustellen, um die Bauern zurückzudrängen, das Vieh zu verjagen und die Gaue anzuzünden: insgesamt wurden sechshundert Mann getötet.

In Weißenhorn wurde auch DIEPOLD VON STEIN mit dreihundert Reitern und tausend Fußsoldaten eingesetzt, um der Keckheit der Bauern Einhalt zu gebieten: er ließ eine Reihe von Bauern töten. Im Rott- und Illertal ließ er Landhäuser anzünden; ebenso Balzhausen und Seinetzhausen mit vielen andern Orten im Mindeltal. Es heißt, es seien insgesamt eintausendfünfhundert Mann getötet worden.

Am 14. Juni wurde er nach Memmingen gesandt, um die Rebellion der Bevölkerung gegen den Rat in Schach zu halten: er erneuerte dort alte Heiligtümer, ließ drei Männer enthaupten; andere Rebellenführer und ein Prädikant entkamen durch Flucht. Sie hatten die Bauern und die Allgäuer begleitet, um die Stadt zu belagern: es kamen neuntausend Bauern um. Die Stadt wurde von DIEPOLD gegen Bevölkerung und Bauern hervorragend verteidigt. Am 25. Juni hoben diese die Belagerung auf, nachdem sie vernommen hatten, daß die Truppen der Liga anrückten.

Am 22. April rebellierten Bauern gegen den Bischof von Eichstätt und andere Grenzregionen, besetzten das Kastell Messing und die Stadt Greding. Am 1. Mai kam FRIEDRICH, der Bruder des Pfalzgrafen, hinzu zusammen mit der bayerischen Reiterei. Da überkam die Bauern Furcht und sie wurden in Gnade und Recht wieder aufgenommen. Am 2. Mai wurden dreizehn enthauptet. Später am 3. Mai wurden in Ingolstadt mehrere gefangen. Böhmische Reiter töteten vor dem Inkrafttreten des Friedensschlusses hundertfünfzig Männer.

In Rhätien rebellierten die Untertanen des Markgrafen von Brandenburg und der Grafen von Öttingen; jedoch wurde die Rebellion niedergeschlagen und versprengt.

Am 29. April rebellierten sie noch energischer und nahmen den Grafen LUDWIG gefangen. Am 7. Mai drang die Reiterei des Markgrafen auf sie ein und brachte sie zum Weichen. Getötet wurden dreitausendfünfhundert Mann.

Die in die Flucht Geschlagenen entfachten neuen Brand in Ellwangen, aber die von der Liga überall zusammengezogenen Truppen besiegten unter der Führung des Herzogs REUHARD VON NIENECH die Bauern in der Schlacht; am 18. Mai wurde die Stadt zurückerobert, der Obrigkeit zurückgegeben und die alten Heiligtümer zurückgeführt. Es fielen vierhundertsechsunddreißig Mann.

In der oberen Markgrafschaft Brandenburg lösten die Bauern überall und immer wieder Rebellion aus. Am 24. Mai belagerten sie die Stadt Neustadt. Ihre Reiterei stieß auf Marktelsbach an der Ibbs vor, tötete überall Bauern und setzte Landhäuser in Brand. In Ibbs wurden zehn Mann enthauptet. Am 2. Juni stieß sie auf Leutersheim vor und enthauptete fünf Mann; Türme und Mauern ließ man schleifen. Es wurde befohlen, in Hitzingen siebzig Bürgern die Augen auszustechen; allerorts wurden viele geköpft; mehreren wurden zwei Finger abgeschnitten, über die ganze Zeit hin ungefähr zweitausend Mann getötet.

Die Elsässer rebellierten gegen den Erzherzog von Österreich, den Bischof von Straßburg, die Grafen und so fort; auch die Lothringer ließen sich zur Rebellion anstiften. So stieß das lothringische Heer am 28. Mai abends vor und besiegte die Bauern in Aupstein. Am 29. Mai vertrieb es die Bauern in Zabern. Am 30. Mai schlug es zwischen Jambach und Strorweiler erneut die Bauern; nach Tötung der dortigen Besatzung besetzte es die nächstgelegene Schanze und tötete die von allen Seiten hinzu strömenden Bauern. In diesen Schlachten kamen über zweitausendsechshundert Mann um.

In der Buchenau rebellierten die Bauern gegen den Abt von Fulda und den Adel. Der Landgraf von Hessen tötete sie und jagte sie zurück. Vermißt werden über zweitausend Mann.

In Thüringen rebellierten die Bauern, plünderten Klöster und Burgen des Adels. In Frankenhausen war ihr Anführer der Leutpriester THOMAS MÜNTZER. JOHANN und GEORG, die Herzöge von Sachsen, ERICH von Braunschweig und PHILIPP, der Landgraf von Hessen rückten heran. Am 15. Mai töteten sie die Bauern, nahmen viele gefangen; THOMAS MÜNTZER wurde nach Folterung enthauptet. Die Gefangenen gestanden, sie hätten vorgehabt, alle Fürsten und Adligen zu töten: in dieser Schlacht kamen mehr als siebentausend Mann um.

Das Heer rückte weiter auf Mühlhausen vor, wo die Urheber der Verbrechen saßen; nach Einnahme der Stadt wurden die alten Heiligtümer und die Geistlichkeit wieder eingesetzt und die Bürger aller Waffen und Kriegswerkzeuge beraubt. Sie zahlten den Fürsten vierzigtausend Gulden; weiterhin sollten sie jährlich tausendfünfhundert Gulden zahlen und den Fürsten erlauben,, alle Gaue, in die sie kamen, für achtzigtausend Gulden in Pacht zu nehmen.

Im Allgäu rückte das Heer der Liga am 3. Juli von der Donau gegen die Allgäuer vor und stieg durch das Chambachtal empor, wo es für acht Tage in Wattenweiler stehen blieb. Von dort zog es gegen Memmingen; die Bauern aber verstärkten von Tag zu Tag ihr Heer und flohen im Anblick der Ligatruppen bis zum Fluß Luibus, wo sie sich für die Schlacht an den Berg anlehnten. Am Abend griff sie die nachrückende Liga mit Bombarden an; die erschreckten Bauern flohen, bis sie am folgenden Tag auf Gnade und Recht gefangen wurden; viele wurden bereits unterwegs und am Fuß des Berges getötet; es starben tausendvierhundert Mann.

Die Untertanen des Erzbischofs von Salzburg hatten dessen Burg belagert. Dieser hatte lange vergeblich von der Liga Hilfe erbeten. Niemand aber sprang ihm bei außer LUDWIG, der Herzog von Bayern, der sogleich siebenhundert Reiter an die Grenzen führte. GEORG VON FRUNDSBERG, ein glänzender Heerführer, sammelte Truppen; aber er zögerte und wartete in Landsberg auf ihn. Nach Lösung von den Truppen der Liga rückte er auf Salzburg vor, wo aber, weil er zögerte, dieses im ersten Ansturm zu nehmen, die Bauern, in der Stadt kühn geworden, tapfer Widerstand leisteten. Während die Liga den Bischof in ihren Schutz genommen hatte, baten die Bauern, nachdem Herzog LUDWIG von Bayern zum Oberbefehlshaber erhoben worden war, von Furcht erfüllt um Gnade. So wurde das Heer, nachdem der Friede geschlossen und der Bischof wieder eingesetzt war, am 4. September aufgelöst.